פרסום במגזינים

למפרסמים

אפשרויות יומן:

פרמטרים של מגזין: גודל A4, צבע מלא, 60 עמודים, הידוק - מהדק נייר, כריכה - לכה סלקטיבית.
לוח הזמנים לפרסום היומן: רבעוני

בשנת 2021 ישוחררו 4 גיליונות של מגזין תפוח האדמה.

תאריך שחרור מספר 1: 25 בפברואר, מועד הגשה: 8 בפברואר
תאריך שחרור מס '2: 2 ביוני, מועד אחרון להגשת חומרים: עד 16 במאי
תאריך שחרור מס '3: 8 בספטמבר, תאריך יעד להגשת החומרים: עד 23 באוגוסט
תאריך שחרור מס '4: 19 בנובמבר, מועד אחרון להגשת חומרים: לפני 1 בנובמבר

תפוצת המגזין: מ 2500 עותקים.

לשיתוף פעולה, כתוב לנו

כתב העת למידע ובאנליטיקה אנליטית "מערכת תפוחי אדמה"

היומן רשום על ידי השירות הפדרלי לפיקוח על תקשורת, טכנולוגיית מידע ותקשורת המונים

תעודת PI מס 'FS77-35134