מידע על הגבלה

בעת שימוש במידע באינטרנט ובמדיה מודפסת (כולל ציטוט) יש צורך בהיפר-קישור לאתר של מגזין תפוחי אדמה. חוות הדעת העריכה לא תמיד חופפת את דעת הכותבים. מפרסמים אחראים לתוכן של חומרי פרסום.